Phương pháp quản lý nhân sự hiệu quả và đúng cách

Có sự phản hồi. Trong lúc hỗ trợ người quản lý và nhân viên phải có sự phản hồi thông tin qua lại về cách thức làm việc của nhân viên. Phản hồi thường

Nếu bạn là một nhà lãnh đạo, người quản lý hay trưởng nhóm làm việc. Cho dù bạn ở bất cứ vị trí nào, thì bạn cũng đang ở vai trò là người quản lý thực hiện việc hỗ trợ, giúp cho nhân viên xây dựng những mục tiêu của họ. Nhưng việc này không hề dễ dàng vì bạn phải tạo được sự hài hòa cho mục tiêu chung của công ty và việc hoàn thành tốt các công việc của các nhân viên.


Hãy xác định mối quan tâm của các nhân viên, xây dựng mục tiêu cho nhân viên phải dựa trên khả năng của nhân viên chứ không thể làm theo ý kiến chủ quan của cá nhân bạn vì chính nhân viên mới chính là người trực tiếp thực hiện công việc của họ. Nếu như bạn không biết được năng lực, mối quan tâm, điểm mạnh thực sự của nhân viên thì sẽ thật khó để giúp họ, có thể hoàn thành tốt công việc của mình.

Phương pháp quản lý nhân sự hiệu quả

Nếu không xây dựng được mục tiêu, những chỉ tiêu trong kinh doanh, kế hoạch kinh doanh cũng như những kỳ vọng của nhân viên, sẽ không thể thực hiện được mục tiêu một cách đầy đủ. Từ cơ sở những mục tiêu của nhân viên, bạn sẽ điều chỉnh lại mục tiêu kinh doanh của công ty và mục tiêu của nhân viên cho phù hợp.

Thảo luận cùng nhân viên của bạn về mục tiêu các quy định, dù là việc lớn hay nhỏ đều phải có sự thống nhất giữa người quản lý và nhân viên, hãy để nhân viên của bạn có thể đề ra mục tiêu của mình từ mục tiêu chung của công ty. Nếu bạn áp đặt mục tiêu của mình cho nhân viên thì có thể sẽ phản tác dụng vì nó làm cho nhân viên cảm thấy không thoải mái, bị gò bó. Từ mục tiêu chung của công ty hãy để nhân viên tự đề ra mục tiêu, sau đó cùng nhau thảo luận để có sự thống nhất và có sự điều kịp thời các mục tiêu đã đề ra.

Xác định những nguồn lực hỗ trợ, hãy yêu cầu nhân viên tự viết ra mục tiêu của họ nhưng hãy cung cấp cũng như hướng dẫn cho họ cách sử dụng nguồn lực hoặc có những nguồn lực hỗ trợ để họ có thể hoàn thành được mục tiêu đã đề ra. Khi bạn xác định được nguồn lực hỗ trợ bao gồm cả sự hỗ trợ từ chính bạn sẽ giúp tạo sự tự tin cho nhân viên khi họ thực hiện mục tiêu. Đồng thời phải đảm bảo tính thực tế, khả thi của mục tiêu.

Có sự giám sát quá trình làm việc và thực hiện mục tiêu của nhân viên. Việc thiết lập mục tiêu cho nhân viên không chỉ là việc đề ra trên bàn giấy mà nó cần phải được xây dựng và thực hiện, có kiểm tra, giám sát và hỗ trợ kịp thời. Khi bạn giám sát, kiểm tra thường xuyên hiệu quả làm việc của nhân viên sẽ giúp quản lý được mục tiêu và có những điều chỉnh, hỗ trợ kịp thời cho nhân viên.

Có sự phản hồi. Trong lúc hỗ trợ người quản lý và nhân viên phải có sự phản hồi thông tin qua lại về cách thức làm việc của nhân viên. Phản hồi thường xuyên giúp cho nhân viên nhận ra được điểm mạnh và điểm yếu của họ trong khi thực hiện công việc và biết cách tự điều chỉnh cho phù hợp.

Đào tạo và hướng dẫn cho nhân viên hoàn thành tốt công việc vì không phải nhân viên nào cũng có đủ những kỹ năng, khả năng để thực hiện tốt công việc. Khi bạn xây dựng được mục tiêu cho nhân viên, trong quá trình kiểm tra, giám sát việc thực hiện công việc. Hãy tạo điều kiện cho nhân viên tham gia vào những chương trình đào tạo để trang bị cho họ những kỹ năng cần thiết, cung cấp các nguồn lực để giúp họ hoàn thành mục tiêu nhanh chóng.

Đánh giá mục tiêu của nhân viên một cách tổng quát, để xem nó có phù hợp với khả năng của nhân viên không và đảm bảo được việc thực hiện mục tiêu là khả thi. Thiết lập mục tiêu làm việc cho nhân viên hiệu quả để giúp người quản lý hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. Thiết lập mục tiêu hiệu quả còn giúp bạn loại trừ được những phản ứng bất lợi và làm cho nhân viên phát huy được vai trò và sự nhiệt tình trong công việc.

Related posts:

Nội Dung Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *